Dung dịch rửa tay kháng khuẩn

Dung dịch dùng để rửa tay, giúp làm sạch tay, kháng khuẩn và dưỡng ẩm cho da tay.TT

Tên đầy đủ thành phần

Tên danh pháp quốc tế hoặc sử dụng tên khoa học chuẩn đã được công nhận

1

ETHANOL

ETHANOL

2

NƯỚC TINH KHIẾT

PURIFIED WATER

3

GLYCERIN

GLYCERIN

4

CHIẾT XUẤT TỎI

ALLIUM SATIVUM BULB EXTRACT

5

CHIẾT XUẤT TRẦU KHÔNG

PIPER BETLE LEAF EXTRACT

6

FLORAESTERS K-20W JOJOBA

HYDROLYZED JOJOBA ESTERS (AND) WATER

7

CHIẾT XUẤT TRÀ XANH

CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT

8

HƯƠNG LIỆU

FRAGRANCEBình luận