Công nhân và dây chuyền sản xuất mỹ phẩm Việt Hương