Kiểm nghiệm mỹ phẩm

Kiểm nghiệm mỹ phẩm

Kiểm nghiệm mỹ phẩm

Mỹ phẩm Việt Hương liên kết với Trung tâm nghiên cứu thực phẩm và mỹ phẩm, cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm mỹ phẩm, xác định chất lượng mỹ phẩm bao gồm nguyên liệu, bán thành phẩm hay các sản phẩm mỹ phẩm hoàn thiện mà khách hàng gửi tới để kiểm tra, đánh giá chất lượng.

Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm, yêu cầu về Hồ sơ thông tin sản phẩm, trong đó yêu cầu các tài liệu về chất lượng của nguyên liệu, chất lượng của thành phẩm cũng như tính an toàn của sản phẩm mỹ phẩm (theo phụ lục 07: Hồ sơ thông tin sản phẩm). ASEAN cũng quy định về giới hạn kim loại nặng (gồm 3 chỉ tiêu: thủy ngân, asen và chì) và vi sinh (gồm 4 chỉ tiêu: tổng số vi sinh vật đếm được, P. aeruginosa, S. aureus, C. albicans).

Do đó, cùng với gia công sản phẩm mỹ phẩm cho khách hàng, Mỹ phẩm Việt Hương liên kết với Trung tâm nghiên cứu thực phẩm và mỹ phẩm, cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm mỹ phẩm, xác định chất lượng mỹ phẩm bao gồm nguyên liệu, bán thành phẩm hay các sản phẩm mỹ phẩm hoàn thiện với 3 chỉ tiêu kim loại nặng, 4 chỉ tiêu vi sinh và độ kích ứng da. Các phiếu kiểm nghiệm mà do Việt Hương cung cấp có giá trị pháp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng không chỉ để tuân theo đúng quy định của pháp luật mà còn là cơ sở để khách hàng có thể cam đoan về chất lượng sản phẩm trước người tiêu dùng.