Công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm

Công bố mỹ phẩm

Song song với dịch vụ gia công mỹ phẩm, Mỹ phẩm Việt Hương cung cấp dịch vụ làm hồ sơ “Công bố mỹ phẩm” một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để các thương hiệu mỹ phẩm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 trong Thông tư số 06/2011/TT-BYT Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm: “Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường”.


Vì vậy, cùng với dịch vụ gia công mỹ phẩm, Mỹ phẩm Việt Hương cung cấp dịch vụ làm hồ sơ “Công bố mỹ phẩm” một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý để các thương hiệu mỹ phẩm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường, theo đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.